Splošno

1Kateri izdelek je primeren za vaše testiranje?
To so izdelki, blago, živila, naravne dobrine ali storitve, katerih dobrodejno delovanje na ljudi (ali ostale organizme oziroma naravo) naj bi temeljilo na zelo šibkih poljih oz. sevanjih. Teh sevanj konvencionalne merilne naprave za zdaj niso sposobne zaznati. Na Inštitutu Bion smo v mnogih letih raziskav in testiranj ugotovili, kako lahko uporabimo človeški organizem za detekcijo takih sevanj ter za odkrivanje njihovih splošnih fizioloških učinkov. Zato lahko podamo verodostojno oceno o domnevnem delovanju ali ne-delovanju take naprave (blaga, živila, dobrine, storitve), pa najsi gre za spodbujevalno delovanje ali za zaščitno delovanje pred negativnimi vplivi okoliških sevanj.
2Kakšna je vrednost testiranja in certificiranja mojega izdelka ali storitve?
Testiranje izdelkov poda kvalitativno in kvantitativno oceno učinkovanja izdelka idr. na glavne fiziološke parametre človeka. Tako dobite objektiven vpogled v kakovost učinkovanja, ki ga lahko potem uporabite v vaši promociji za pridobitev kupcev, pa tudi pri zaščiti pred morebitnimi napadi razočaranih uporabnikov. Pridobljen certifikat kot izkaz objektivnega delovanja vašega izdelka, dobrine ali storitve je tudi vaše orožje proti morebitnim obtožbam glede zavajanja kupcev s strani tržnega inšpektorja. Pri tem vam Inštitut stoji ob strani.
3Ali ste akreditirani za testiranja nekonvencionalnih polj in sevanj s strani države?
Država se v svojih predpisih in standardih naslanja na ugotovitve konvencionalne znanosti, ki za zdaj zavrača obstoj nekonvencionalnih polj in sevanj. Zato za zdaj niti ni možno, da bi bila katerakoli agencija ali inštitut akreditirana za tovrstna testiranja. V praksi pa naša testiranja jemljejo inšpektorji kot državni uslužbenci povsem resno in so se v nekaterih dilemah in sporih že obrnili na nas.
4Koliko časa traja testiranje?
Odvisno od tega, za kakšno vrsto testiranja gre. Pri standardnem testiranju za izdelke z domnevno pozitivnim biološkim učinkom traja testiranje od naročila do izdaje poročila 3 do 4 tedne, pri testiranju bioenergetikov 2 tedna, pri izdelkih z domnevno zaščitnim delovanjem 5 tednov (ker testiramo 4 skupine), z izjemo zaščite pred sevanjem telefonov, kjer je čas spet okoli 3 do 4 tedne. Pri testiranju vod je čas od naročila do izdaje poročila normalno 1 teden. Ti časi se lahko tudi zamaknejo v primeru, da imamo večje število naročil (vrsto). Pri nestandardnih testih pa je dolžina odvisna od značaja testiranja in lahko v nekaterih primerih traja tudi več mesecev – v dogovoru z naročnikom.
5Kako veste, da izdelek (storitev) res deluje?
To ravno preverjamo s testiranjem, in sicer tako, da so prostovoljne osebe enkrat izpostavljene njegovemu delovanju, drugič pa ne, vendar ne vedo, kdaj. Marsikdaj niti ne vedo, kaj naj bi pričakovali. Celo asistent testiranj ne ve, kdaj je oseba izpostavljena delovanju izdelka (storitve), kdaj pa ne. Tako povsem izničimo delovanje placeba. Statistično ugotovljena (značilna) razlika med eno in drugo skupino potem objektivno pokaže, da izdelek deluje na človeško fiziologijo ter tudi, na kakšen način.
6Ali ste doslej vsem testiranim izdelkom podelili certifikat?
Certifikate smo podelili samo tistim izdelkom, ki so izpolnili kriterij zadostne, to je statistično značilne, razlike v vrednostih različnih fizioloških parametrov med izpostavljeno skupino testiranih oseb in oseb, ki niso bile izpostavljene.
7Ali testirate na živalih?
Ne, testiramo na prostovoljnih osebah in na vodi. Testiranje je za osebe povsem neinvazivno.
8Kako poteka plačilo testiranja? Ali lahko plačam v obrokih?
Pred pričetkom izvedbe testiranja poravnate prvo polovico zneska, pred prejetjem poročila pa drugo polovico. Znesek za certifikatno listino poravnate na koncu, pred prejetjem listine.
9Kaj je potrebno za prejem certifikata?
Potrebna je zadostna statistično značilna razlika med rezultati skupine prostovoljnih oseb, ki je bila izpostavljene testiranemu delovanju in rezultati kontrolne (neizpostavljene) skupine. Ko gre za vpliv na vodo pa prav tako zadostna statistično značilna razlika med rezultati vode, ki je bila izpostavljena testiranemu delovanju, in rezultati neizpostavljene (kontrolne) vode.
10Kdaj prejmem certifikat?
Če rezultati testiranja pokažejo statistično značilni vpliv v primerjavi s kontrolnim merjenjem, testirani predmet, naprava, oseba ali voda prejme ustrezni certifikat, ki potrjuje dejansko (bio)energijsko delovanje oz. vpliv. Če pa se skozi testiranje izkaže, da izdelek ne dosega zahtevane kakovosti, ker ne vpliva na ljudi izven placeba, je tudi to pomembna informacija za slehernega proizvajalca ali terapevta. Takrat ve, da se mora še potruditi, kajti na dolgi rok zgolj placeba ne bo mogel prodajati in ga v tem primeru čaka tržni neuspeh. Še zlasti, ker je na trgu čedalje več kvalitetnih in certificiranih izdelkov. Pri izboljšavi produkta smo mu tudi pripravljeni pomagati.

Izdelki

1Kakšne vrste izdelkov testirate?
Načeloma vse vrste izdelkov, za katere proizvajalec trdi, da delujejo prek nemerljivega oziroma zelo šibkega sevanja (ali polja ali dejavne informacije). To so lahko različne spalne podloge, kjer lahko merimo kakovost spanja ponoči, pa razne naprave za zaščito pred sevanji mobilnih telefonov, WiFi anten in drugih virov neionizirnih sevanj. Nadalje so to izdelki različnih oblik, ki domnevno delujejo na podlagi t.im. Teslovega sevanja in podobno.
2Ali se na vas obračajo tudi stranke, uporabniki izdelkov?
Seveda, marsikdaj jih zanima, ali smo ta in ta izdelek testirali, saj potem bolj zaupajo trditvam proizvajalca.
3Kaj če moj izdelek ne dobi certifikata, ali nam vseeno lahko pomagate pridobiti ga?
Tudi to možnost dajemo. Že nekajkrat se je zgodilo, da smo stranki svetovali, kako naj izboljša svoj izdelek, ga najprej sama testira v svojem okolju in ga potem da v ponovno objektivno testiranje.
4Ustvarjam posebne slike. Ljudje, ki jih kupijo, pripovedujejo, da izžarevajo posebno energijo. Ali se da to stestirati?
Seveda, kot vsak drugi izdelek. Lahko testiramo vpliv vaših slik na spremembo dinamične urejenosti vode, ki se izraža skozi spremembo strukturnih značilnosti posušenih vodnih kapljic (glej tudi vprašanja v zvezi z vodo in vodnimi viri). Lahko pa testiramo vpliv vaše slike na ljudi, kjer ljudi izpostavimo njenemu domnevnemu vplivu, vendar tako, da ljudje ne vedo, kdaj so v bližini vaše posebne slike, kdaj pa popolnoma navadne. Tudi tu torej izvajamo slepi test.
5Prosim, svetujte mi, katero napravo naj izberem za zaščito pred sevanjem. Katere ste vi testirali? Ali resnično ščitijo pred vsemi sevanji?
Vnaprej vam ne moremo svetovati, katero napravo izbrati za zaščito pred sevanji. Nekaj smo jih tudi mi testirali in nekaterim med njimi, ki so izpolnile kriterij, tudi podelili certifikat; seznam slednjih si lahko ogledate na strani Certifikati. Med temi vam ne moremo svetovati, katera je boljša – vse imajo naš certifikat. Pri veliki večini teh naprav ne gre za to, da bi ščitile pred merljivimi sevanji, ampak za to, da v organizmu sprožijo spremembe, zaradi kateri je slednji bolj zaščiten pred (še vedno obstoječimi) sevanji.

Izvajalci energijskih terapij

1Imam posebne moči in izkušnje. Ali me lahko testirate?
Lahko testiramo vaš vpliv na človeka, ko ta ne bo vedel, ali nanj delujete s svojo močjo ali ne. Če bomo zaznali statistično razliko med stanjem, ko ste delovali, in takrat, ko niste, bomo zaključili, da je vaša moč objektivne narave (in ne samo vaša subjektivna predstava ali delovanje placeba na druge ljudi). Na podlagi takega Certifikat (bio)energijskega delovanja na človeka.
2Ali certifikat (bio)energijskega delovanja na človeka govori tudi o zdravilni moči terapevta?
Mi ne testiramo zdravilnega delovanja. Zlasti ne splošnega, ker je kaj takega tako rekoč nemogoče. V tem primeru bi morali klinično testirati zdravilne sposobnosti terapevta za vsako bolezen. Pa tudi samo za eno motnjo ali bolezen bi bila za take vrste raziskave pristojna zdravstvena ustanova. Z našimi testiranji lahko samo ugotovimo, ali ima terapevt objektiven vpliv na ljudi, ali gre samo za placebo. O zdravilnem učinku pa morajo pričati njegove stranke.
3Ali vsakdo, ki opravi testiranje, dobi certifikat?
Opravili smo že 25 testiranj (bio)energijskega delovanja in v zadnjih letih podelili tudi 11 certifikatov. Kot smo povedali že v odgovoru na prvo vprašanje tega sklopa, izvajamo objektivne teste in v primeru, ko terapevt izpolni zahtevne kriterije, pridobi certifikat. Tu sledimo načelom znanstvenega testiranja, kjer morajo rezultati pokazati statistično značilne razlike med kontrolno skupino in s strani terapevta tretirano skupino.
4Ali lahko s testiranjem poveste kateri bioenergetik je boljši?
Mi ne delamo skale med bioenergetiki. Vsi, ki imajo certifikat, so dokazali zmožnost objektivnega vpliva na ljudi, kar lahko testiramo. Koliko pa se med seboj morebiti razlikujejo po svoji zdravilni moči, o tem morajo pričati njihovi konkretni zdravilski rezultati na bolnikih.

Voda in vodni viri

1Ali lahko izvem kakšna je energijska (subtilna) razlika med mojo vodo (iz posebnega izvira) in vodo enake mineralne sestave?
Seveda s pomočjo naše BionEvapo metode lahko prek računalniških programov iz mikroskopskih slik posušenih vodnih kapljic ene in druge vode zaznamo, če obstaja statistično pomembna razlika med vašo (predvidoma izvirsko) vodo in vodo z enako mineralno sestavo. Seveda pa nam morate to sestavo podati v analitični (kemijski) obliki, da jo lahko sintetiziramo. Hkrati nam morate dostaviti še vašo vodo, katere kakovost želite testirati.
2Po posebnem postopku energiziram vodo in bi jo poslal k vam na testiranje z BionEvapo metodo. Ali je mogoče poslati vzorce po pošti?
Bolje je, da nam pošljete samo napravo, s katero bi mi obsevali (oziroma delovali) na našo testno vodo. V vsakem primeru, tudi če vodo pošljete po pošti, nam morate poslati še enako neobsevano (netretirano) vodo, da bomo lahko izvedli primerjavo.
3Ali lahko tudi pri tem testiranju podelite certifikat?
Prav tako kot pri drugih testiranjih, tudi pri testiranjih, ki so izvedena na podlagi BionEvapo tehnologije podeljujemo Certifikat subtilnega vpliva na dinamično strukturo vode. Certifikat dobi voda, ki izkazuje statistično značilno razliko od kontrolne vode.

Prostor

1Ali lahko testirate tudi, če ima neki prostor posebne energije?
Testiranje prostora sodi med naše nestandardne teste, opravili smo tudi že nekaj takih testov. Tudi tu opravljamo slepe teste, tako da testna oseba ne ve, kdaj je na predvideni posebno energizirani točki in kdaj na "navadni". Ponavadi to preizkušamo z GDV kamero.
2Kako testirate energijske točke v prostoru?
Oseba, zainteresirana za tako testiranje, nam sporoči, katere točke bi rada testirala, nato naredimo načrt. Točke predvidenega posebnega energijskega sevanja testiramo bodisi s prostovoljci bodisi z vplivom takih točk na vodo. V prvem primeru imamo za primerjavo kontrolne točke brez predvidenega sevanja in tudi na njih obravnavamo bodisi prostovoljce bodisi tudi tam energiziramo vzorce vode.
3Ali tudi posebnim energijskim točkam v prostoru podelite certifikat?
Tudi testiranim točkam v prostoru lahko podelimo certifikat energijskega delovanja. Seveda kot pri vseh testih samo v primeru, da se je delovanje teh točk na prostovoljne osebe ali na vodo statistično razlikovalo od rezultatov dobljenih na referenčnih (kontrolnih) točkah.