Inštitut BionBion, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo je zasebni raziskovalni inštitut, ustanovljen leta 1990. Kmalu potem je bil vpisan v register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in ima od takrat dalje uradni status raziskovale organizacije v Republiki Sloveniji. V svoji dolgi zgodovini smo sodelavci inštituta izvajali predvsem temeljne in uporabne raziskave na področju bioelektromagnetike, kamor sodi preučevanje interakcij med elektromagnetnimi polji in organizmi. V navezavi na to raziskovalno področje se je inštitut od začetka tega stoletja raziskovalno usmeril zlasti v merljive in dokazljive učinke šibkih sevanj, ki delujejo bodisi neposredno bodisi prek tekočin. Svoje izkušnje in znanje, ki ga nenehno poglabljamo ter predstavljamo na mednarodnih kongresih in prek znanstvenih publikacij, že 15 let razvijamo tudi v praktično uporabno smer.

Tako smo kot eden svetovno zelo redkih raziskovalnih timov začeli postavljati temelje za standardizacijo testiranj. Skozi leta preizkušanja, študija in preverjanja smo razvili objektivne in znanstveno merljive postopke testiranja izdelkov, predmetov, prostorov ali ljudi, ki naj bi oddajali standardno težko merljivo ali nemerljivo dobrodejno sevanje. Testiranja takih izdelkov in izvajalcev energijskih terapij smo se lotili najprej v okviru Slovenije, zadnja leta pa svojo dejavnost širimo in jo uspešno ponujamo tudi naročnikom v tujini.