Kljub mnogim raziskavam in znanstvenim objavam, na področju znanosti o vodi obstaja še vedno veliko nepojasnjenih oziroma le deloma pojasnjenih pojavov. Eden takšnih je dolgoročno in dalekosežna dinamična urejenost vode, pod katero sodi tudi t.i. "spomin vode".


BionEvapo® metoda je standardzirana znanstvena metoda, podprta z računalniško in statistično analizo. Temelji na rezultatih mnogoletnih tujih in naših raziskav, ki dokazujejo, da se dinamične strukturne značilnosti vode, ki vključujejo specifično mineralno sestavo ali pa določen energijski vtis, prenesejo in izrazijo v teksturi mineralnih ostankov po sušenju (evaporaciji). Zato lahko uporabljamo evapo metodo za spremljanje strukturnih sprememb vode (zaradi različnih vplivov), ki se jim le težko približamo s konvencionalnimi metodami. Z novimi ugotovitvami vseskozi nadgrajujemo metodo in posodabljamo računalniško analizo teksturnih ostankov.

parallax background

BionEvapo®metoda razkriva subtilne spremembe v dinamični strukturiranosti vode in jo uporabljamo za raziskovanje

Metoda temelji na opazovanju posušenih vodnih kapljic s pomočjo mikroskopije v temnem polju.

 

Protokol BionEvapo® metode

 • Pripravimo testni in kontrolni vzorec vode.

 • Testni vzorec vode izpostavimo delovanju testiranega izdelka ali terapevta.

 • Oba vzorca nakapljamo na objektno stekelce pred in po vplivanju na vodo v različnih časovnih intervalih.

 • Kapljice na objektnem steklu posušimo v kontroliranih pogojih.

 • Ostanke posušenih kapljic opazujemo pod mikroskopom in jih fotografiramo.
 • Fotografije obdelamo, teksturo posušenih ostankov analiziramo s posebnimi računalniškimi programi in dobljene rezultate statistično ovrednotimo.
 • Evapo fotografije in rezultate analize teksture mineralnih ostankov testnih vzorcev primerjamo s kontrolo.
 • Glede na razlike v teksturi lahko sklepamo na nekatere spremembe, ki se zgodijo v vzorcu vode, izpostavljenim različnim vplivom.
 parallax background
 

Fotografije obdelamo, teksturo posušenih ostankov analiziramo s posebnimi računalniškimi programi in dobljene rezultate statistično ovrednotimo.


 

Kaj nam povedo rezultati?

 • Koliko lahko voda odrazi vplive, ki jih konvencionalna znanost še ne zna izmeriti.
 • Ali določena naprava ali izdelek objektivno spremeni strukturo vode.
 • Kako je terapevt s svojo (bio)energijo sposoben spremeniti obliko posušene vodne kapljice.
 • Ali energijski vpliv kozarca, krožnika, podstavka, vrča, steklenice objektivno spremeni standardno strukturo vodne kapljice.

BionEvapo® metoda razkriva dinamično strukturiranost vode