Inštitut Bion je neodvisna, mednarodno priznana znanstveno-raziskovalna ustanova, ki izvaja klinična testiranja in certificiranja na področju (ultra)šibkih sevanj: tako predmetov z domnevno zaščitnim energijskim vplivom na človeka, vodo ali prostor, kot tudi delovanj različnih (bio)energijskih terapij in metod, pa tudi kakovosti vodnih virov.


Inštitut Bion je ena redkih organizacij, ki se ukvarja z meritvami učinkov elektromagnetnih sevanj in (ultra)šibkih sevanj, ki jih konvencionalne merilne naprave niso sposobne zaznati, a tudi med nekonvencionalnimi napravami še ni take, ki bila sposobna ta sevanja (prek fizikalnih ali kemijskih učinkov) zaznati na dovolj zanesljiv način. Na Inštitutu Bion smo v mnogih letih raziskav in testiranj ugotovili, kako lahko uporabimo človeški organizem za detekcijo (ultra)šibkih sevanj ter za odkrivanje njihovih splošnih fizioloških učinkov. Zato lahko podamo verodostojno oceno o delovanju ali ne-delovanju naprave oz. človekovega vpliva, pa najsi gre za spodbujevalno ali za zaščitno delovanje pred negativnimi vplivi okolja.

 

Kaj testiramo


 
Izdelke

 • ležišča in podloge za spanje

 • zaščite pred sevanjem mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav

 • zaščitne dodatke za mobilne telefone in računalnike

 • energijsko-informacijske naprave

 • kozarce, krožnike, steklenice in posodo

 • naprave, ki energijsko vplivajo na človeka

 • diagnostične naprave

 • energijske slike in umetniške objekte

 • oblačila, nakit in dekorativne predmete

 • snovi (energizirana sol, ionizirana voda)


Človeka

 • (bio)energijsko delovanje oziroma vpliv na ljudi in vodo


Vodo in prostor

 • energijsko kakovost vodnih virov

 • energijski vpliv bivalnega prostora in energijskih točk v njem ali v naravi
parallax background

Testiranje, analitična obdelava podatkov in statistično vrednotenje rezultatov so jedro znanstvenega procesa


OBJEKTIVNO


 • testiranja potekajo na način kliničnih testov, kar pomeni, da se pri končni oceni izključi subjektivni dejavnik – placebo

 • če testi zaznajo statistično značilno razliko med rezultati izpostavitve testiranemu dejavniku in kontrolo, je to potrditev objektivnega delovanja izdelka, osebe, predmeta ...


ZNANSTVENO


 • morebitni vpliv testiranega dejavnika raziskujemo s preverjenimi metodami, kot so na primer fiziološke meritve (EKG, EMG, EEG, parametri dihanja in podobno)

 • vsi rezultati testiranj so obdelani s standardiziranim postopkom ter računalniško in statistično analizo dobljenih podatkov


VARNO


 • certifikat varuje pred pregonom tržnega inšpektorja zaradi zavajanja potrošnikov, saj naša raziskava dokazuje objektivni učinek sicer težko merljivega delovanja

 • potrošniku certifikat zagotavlja, da izdelek odlikuje objektivno izmerjeno delovanje


ODGOVORNO


 • naše delo je družbeno odgovorno, saj vzpostavlja določen red na trgu izdelkov in storitev ter varuje tako proizvajalce oziroma izvajalce storitev kot tudi njihove potrošnike (stranke)

 • postopke testiranja podrejamo najvišjim standardom in jih nenehno izpopolnjujemo

  Elena Sofia Seničar
 • Za testiranje na Inštitutu Bion sem se odločila, ker sem terapevtka, opravljam delo z ljudmi in po navadi jim je zelo težko razložiti, kaj je to energija in kako deluje, saj ni v materialni obliki, možno jo je le občutiti. Želela sem sebi in ostalim ljudem pokazati in dokazati, da energija obstaja, da deluje in da jo je možno znanstveno "izmeriti." ... Menim, da bi lahko s tako pridobljenimi certifikati zelo uspešno ločili seme od plevela in s tem ljudem omogočili, da bi lahko izbirali resnično med preverjenimi terapevti.
  Elena Sofia Seničar